KAIZEN™ Award Poland

Nagradzamy najlepsze organizacje za ich wybitne osiągnięcia we wdrażaniu zasad i praktyk KAIZEN™.

Kaizen Institute Poland ma przyjemność ogłosić ósmą edycję KAIZEN™ Award Poland, nagrody wyróżniającej najlepsze organizacje za ich wybitne, innowacyjne i skuteczne wdrażanie zasad i praktyk KAIZEN™.

Kategoria

Excellence in Applying KAIZEN™ Principles

Do nagrody można zgłaszać projekty wspierające implementację systemu ciągłego doskonalenia w sposób kompleksowy. Opisywane projekty powinny integrować elementy codziennej praktyki KAIZEN™ na wszystkich poziomach organizacji. Organizacje są oceniane pod kątem dojrzałości stosowanych rozwiązań wspierających Transformację KAIZEN™. Ocena oparta na obserwacji jest przeprowadzana przez doświadczonych asesorów w siedzibie Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania pięciu zasad KAIZEN™:

#Zasad KAIZEN™Przykład zastosowania
1 Kreowanie wartości dla Klientaa) Organizacja zna potrzeby Klientów według segmentów rynku.
b) Organizacja jest zaangażowana w jakość i spełnianie oczekiwań Klientów.
2Zarządzanie przepływema) Liderzy wiedzą jak projektować, tworzyć, zarządzać i ulepszać procesy.
b) Pracownicy rozumieją pojęcia muda (marnotrawstwo), mura (nieregularność) and muri (nadmierne przeciążenie).
3Orientacja na gembaa) Miejsce pracy jest zorganizowane pod kątem wydajności, zarządzanie wizualne służy uwidocznieniu marnotrawstwa, standardów i zachowań pracowników.
b) Liderzy udają się na miejsce pracy, aby z pierwszej ręki zrozumieć problemy.
4Wzmacnianie ludzia) Cele biznesowe są wdrażane kaskadowo w całej organizacji.
b) Wszyscy liderzy dzielą się umiejętnościami KAIZEN™ i odwzorowują sposób myślenia KAIZEN™, rozwijając swoje zespoły.
5Przejrzystość danych, liczb i faktówa) Decyzje dotyczące zarządzania są oparte na długoterminowej wizji.
b) Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów opiera się na rzeczywistych danych z gemba (gemba gembutsu).

Oprócz oceny stosowanych zasad KAIZEN™ ocenie podlegają również działania pozwalające organizacji na upewnienie się, że pracownicy wiedzą dokąd organizacja zmierza, oraz jakie postępy i jakie korzyści odnoszą Klienci i organizacja z zaangażowania w działania KAIZEN™.

Do udziału zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, reprezentujące każdą branżę i rodzaj prowadzonej działalności.

Aplikacja

Jesteś zainteresowany zgłoszeniem projektu, ale potrzebujesz więcej informacji – wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą.

Chcesz zgłosić projekt?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres: awards-pl@kaizen.com.

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Wraz z formularzem zgłoszeniowym wskazane jest również przesłanie dodatkowych informacji dotyczących projektu (wskaźników, zdjęć, filmów) mających istotny wpływ na zawartość merytoryczną przekazanych materiałów.

Ocena nominacji

  • Komisja oceniająca składa się z konsultantów Kaizen Institute Poland oraz przedstawicieli kadry naukowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Partnera Merytorycznego Nagrody.
  • Komisja przyznaje jedną nagrodę główną. W przypadku wysokiej oceny innych projektów ma możliwość do przyznania wyróżnień. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żaden z wniosków nie spełnia minimalnych wymogów.
  • Jeżeli komisja stwierdzi, że projekt nie mieści się w ramach kategorii Excellence in Applying KAIZEN™ Principles, to zastrzega sobie prawo do odrzucenia aplikacji. Decyzje komisji są wiążące i nie mogą być podważane.

Ramy czasowe

1 czerwca 2024 – uruchomienie naboru projektów
27 września 2024 – termin nadsyłania projektów
do 13 grudnia 2024 – ocena wybranych projektów
styczeń/luty 2025 – uroczysta Gala Zwycięzców KAIZEN™ Award Poland 2024

Gala KAIZEN™ Award Poland 2024

Uroczysta Gala wręczenia nagród KAIZEN™ Award Poland odbędzie się w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej na przełomie stycznia i lutego 2025.

Zwycięzca 2023 KAIZEN™ Award

Kategoria –
Excellence in Applying KAIZEN™ Principles

NM Polska/ VELUX

Zdobywcy poprzednich nagród

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących KAIZEN™ Award Poland prosimy o kontakt:

Kaizen Institute Poland
ul. Koreańska 13
52-121 Wrocław – Poland
+48 71 335 22 75

awards-pl@kaizen.com

Cele KAIZEN™ Awards

Wyróżnienie organizacji wiodących w zakresie wdrażania praktyk KAIZEN™.

Wzmacnianie zaangażowania zespołów w działania doskonalące.

Inspirowanie czołowych przedsiębiorstw do wdrażania przełomowych zmian.

Czy jesteś zainteresowany udziałem w KAIZEN™ Award Poland?

Fotorelacja